IEŠKOME DARBUOTOJŲ: STALO TENISO IR AEROBINĖS GIMNASTIKOS TRENERIŲ BEI SPORTO INSTRUKTORIAUS

Marijampolės sporto centre reikalingi stalo teniso ir aerobinės gimnastikos treneriai ir sporto instruktorius (specializacija- boksas).

Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti dalyvio paraiškas ir dalyvauti darbuotojų (trenerių) atrankoje, kuri vyks 2022 m. rugsėjo 19d. Marijampolės sporto centre (Sporto g.1).

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

stalo teniso trenerio pareigas

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas stalo teniso treneris.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu

Privalumai:

– stalo teniso trenerio darbo patirtis;

– sportiniai ugdytinių pasiekimai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 14 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 14 d.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 19 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

aerobinės gimnastikos trenerio pareigas

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas aerobinės gimnastikos treneris.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu

Privalumai:

– aerobinės gimnastikos trenerio darbo patirtis;

– sportiniai ugdytinių pasiekimai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 14 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 14 d.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 19 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

Sporto instruktoriaus (specializacija- boksas) pareigas

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas sporto instruktorius.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas arba  studijuojantis pagal sporto krypties arba krypčių grupės ar fizinio ugdymo rengimo studijų programą arba pagal studijų programą, apimančią fizinio aktyvumo srities mokymų turinio kompetencijas;

-gebėti suteikti pirmąją kvalifikuotą medicininę pagalbą

Privalumai:

– sporto instruktoriaus darbo patirtis (specializacija- boksas);

– mokėjimas naudotis pažangiausiomis informacijos pateikimo techninėmis priemonėmis;

– buvusių darboviečių ir kitos rekomendacijos

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 14 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 14 d.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 19 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Scroll to Top