Marijampolės sporto centras

Projektai

Marijampolės sporto centras, kartu su dar 4 savivaldybių sporto centrais teikė bendrą sporto projektą, skirtą Marijampolės savivaldybės jauniausiems. Džiugu, kad šis projektas buvo pastebėtas tarp Nacionalinei sporto agentūrai teiktų 180 projektinių paraiškų ir buvo atrinktas tarp 21 paraiškos, kuri gavo finansavimą. Šį projektą kartu vykdo Kauno sporto mokykla „Gaja“, Jonavos, Marijampolės, Kėdainių ir Širvintų sporto centrai. Pateiktas projektas „Vaikų fizinio aktyvumo užsiėmimų skatinimas savivaldybių darželiuose, mokyklose ir sportininkų rengimo centruose“. Projekto vertė – beveik 130 tūkst. eurų, Sporto rėmimo fondas projekto įgyvendinimui skirs 90 proc. sumos – 118,78 tūkst. eurų.
 
Sporto rėmimo fondo finansavimą laimėjęs projektas prasidėjo 2023 metų rudenį ir truks iki 2024 metų vasaros. Projekto veiklose bus kviečiamos dalyvauti visų projekto partnerių savivaldybių švietimo įstaigos – darželiai bei mokyklos, – kuriose ugdomi vaikai nuo 5 iki 9 metų. Projekto metu bus gerinamas vaikų fizinis pasirengimas, motoriniai įgūdžiai, koordinacija, skatinamas sveikas augimas, širdies darbas, laikysena. Pasibaigus projektui, sporto centrai bei švietimo įstaigų bendruomenės ir toliau gebės tęsti veiklas savo savivaldybėse, siekiant gerinti vis didesnio skaičiaus vaikų koordinaciją ir fizinį pasirengimą.

Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU

Galimybė gauti paramą 1050,80 Eur iš jungtinio projekto „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai pagal paskelbtą kvietimą „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ paskatino Marijampolės sporto centrą suplanuoti įsirengti dvi elektromobilio įkrovimo prieigų.

Jungtinio projekto projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS VYKDYS PROJEKTĄ „SPORTUOTI MADINGA“
Marijampolės sporto centras ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSRO-2021-1-0175 „Sportuoti madinga“ įgyvendinimo sutartį. Projekto veiklos sritis- sporto renginių organizavimas. Bendra projekto vertė- 9445 Eur iš jų Fondo lėšomis apmokamos išlaidos sudaro 8500,50 Eur. Pagrindinė projekto “Sportuoti madinga” idėja- leisti pajusti ir suvokti visuomenei, nuo pradinių klasių moksleivių iki senjorų, kad sportas ir fizinis aktyvumas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus sveiko kokybiško kasdienio gyvenimo dalis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis- 2021 m. birželio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Marijampolėje planuojama organizuoti įvairių sporto šakų (lengvoji atletika, imtynės, baidarių irklavimas, krepšinis, tinklinis, šaškės, šachmatai, sunkiosios atletikos, bokso) renginius ir varžybas, kuriuose tikimasi sulaukti virš 900 įvairaus amžiaus dalyvių. Laukiami projekto rezultatai: padidės Marijampolės savivaldybės gyventojų ypač moksleivių, fizinis aktyvumas; į sportines nuolatines veiklas įsitrauks nauji žmonės; sportininkai pasieks aukštus sportinius rezultatus; padaugės nemokamų viešų sporto renginių Marijampolėje.
Džiaugiamės galėdami įgyvendinti šį Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą ir tikimės aktyvaus visuomenės įsitraukimo bei dalyvavimo projekto renginiuose.
 
 
MSC 2021-2023M. PLANUOJA ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ “IMTYNIŲ PLĖTRA LIETUVOJE” 
Marijampolės sporto centro vadovybė kartu su Lietuvos imtynių federacija  planuoja 2021m.-2023m. įgyvendinti Lietuvos imtynių plėtros projektą, kuris bus finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis. Iš projekto lėšų planuojama įsigyti imtynių kilimą, sportininkų aprangas ir finansuoti projektą įgyvendinančių trenerių darbo užmokesčio išlaidas.

MSC administracija.

2020 metais MSC vykdyti projektai:

1. “Delfinukas”– Marijampolės savivaldybės antrų klasių moksleivių mokymas plaukti. Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas

Projekte sėkmingai sudalyvavo 186 Marijampolės savivaldybės moksleiviai (antrokai). Užsiėmimų metu moksleiviai išmoko saugiai elgtis vandenyje, išsiugdė gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius. Programoje dalyvavę moksleiviai įgijo plaukimo įgūdžių, stiprino savo sveikata, pagerino fizinį pasirengimą. Projekto veiklomis buvo skatinamas mokinių fizinis aktyvumas ir domėjimasis vandens sportu- plaukimu. Dalis projekte dalyvavusių vaikų planuoja ateityje nuolatos lankyti plaukimo užsiėmimus ir tapti plaukikais (sportininkais). Pagrindinis projekto tikslas/rezultatas- vaikų mokėjimas plaukti savarankiškai yra efektinga profilaktinė priemonė išvengti nelaimingų atsitikimų vandenyje. Antroje klasėje įgytais plaukimo įgūdžiais vaikai sėkmingai naudosis visą gyvenimą. Iš projekto lėšų buvo įsigyta ir sportinio inventoriaus, kuris naudojamas mokymui plaukti

2. “Per masiškumą į meistriškumą”– Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos projektas

Į teorinius ir praktinius sporto užsiėmimus buvo įtraukti 150 Marijampolės sav. moksleivių. Moksleiviai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėsi bendrauti tarpusavyje, integruosis į kolektyvą. Naujos patirtys vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. Marijampolės moksleiviai buvo supažindinti su individualiomis ir komandinėmis sporto šakomis: lengvoji atletika, sunkioji atletika, graikų romėnų imtynės, dziudo, boksas, tinklinis, krepšinis, šaškės, šachmatai.
Sporto treneriai vaikams aiškino ir demonstravo sporto šakų taisykles, supažindino su pagrindiniais technikos elementais ir treniruočių specifika. Tam sėkmingai panaudotas projekto metu įsigytas sportinis inventorius: sportinės aprangos, sportinė bėgimo avalynė, bendro fizinio parengimo priemonės, sportavimo kilimėliai, jėgos virvės, jėgos gumos, barjerai, kūgeliai, kimštiniai kamuoliai, chronometrai, interaktyvios šachmatų ir šaškių lentos ir kt.
Įsigytas inventorius ženkliai pagerino sportavimo galimybes moksleiviams Marijampolės sporto centre.

MSC Planuojami 2021 m. vykdyti sporto plėtros projektai

 

Scroll to Top