Komisijos ir darbo grupės

Komisijos:


V-317  2021-12-21

V-342  2022-12-29

Komisija, atsakinga už sportinio ugdymo užsiėmimų vykdymo kontrolę:

Komisijos pirmininkas – Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui.

Komisijos nariai:

1. Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

2. Sandra Juozūnienė – administratorė.V-252  2022-10-12

Komisija nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto ir atsargų nurašymui:

Komisijos pirmininkas – Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Komisijos nariai:

Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui;

Aušra Baužytė – renginių organizatorė.V-244  2022-09-28

Komisija inventorizacijai ir inventorizacijos atlikimui:

Komisijos pirmininkė – Kristina Labanauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Komisijos nariai:

Ryta Botyrienė – vyr. buhalterė;

Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui.V-185  2022-07-21

Komisija trenerių pateiktiems prašymams dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo nagrinėti ir rekomendaciniams siūlymams teikti įstaigos vadovui:

Komisijos pirmininkas – Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui;

Komisijos sekretorė – Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Komisijos narė – Aušra Babeckienė – buhalterė.V-34  2022-01-31

Sporto šakų atstovų komisija einamiems ugdymo proseso bei renginių organizavimo klausimams spręsti ir rekomendacijoms teikti:

Komisijos pirmininkas – Domas Kriščiūnas – krepšinio treneris;

Komisijos nariai:

1. Dalia Kadūnienė – plaukimo trenerė;

2. Kazimieras Daknys – bokso treneris;

3. Regina Bindokienė – lengvosios atletikos trenerė;

4. Ovidijus Valinčius – tinklinio treneris;

5. Karolis Čiupkevičius – graikų-romėnų imtynių treneris.Tarybos:


Nr. 1  2020-12-28

Marijampolės sporto centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Edvardas Kedys – plaukimo treneris;

Tarybos sekretorius – Benius Jankevičius – baidarių ir kanojų irklavimo treneris;

Tarybos narė – Ela Bajorūnienė – krepšinio trenerė.


P1-8  2022-09-01

Marijampolės sporto centro trenerių taryba:

Tarybos pirmininkė – Vaida Pašiūnienė – imtynių trenerė;

Tarybos sekretorė – Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Tarybos nariai – visi Marijampolės sporto centro treneriai.

 
 

Scroll to Top