Komisijos ir darbo grupės

Komisijos:

 

V-317  2021-12-21

V-111  2023-03-23

Komisija, atsakinga už sportinio ugdymo užsiėmimų vykdymo kontrolę:

Komisijos pirmininkas – Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui.

Komisijos nariai:

1. Kristina Labanauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

2. Sandra Juozūnienė – administratorė.

 

 

V-56    2023-02-09

Komisija nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto ir atsargų nurašymui:

Komisijos pirmininkas – Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Komisijos nariai:

Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui;

Sandra Juozūnienė – administratorė.

 

 

V-244  2022-09-28

Komisija inventorizacijai ir inventorizacijos atlikimui:

Komisijos pirmininkė – Kristina Labanauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Komisijos nariai:

Ryta Botyrienė – vyr. buhalterė;

Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui.

 

 

V-185  2022-07-21

Komisija trenerių pateiktiems prašymams dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo nagrinėti ir rekomendaciniams siūlymams teikti įstaigos vadovui:

Komisijos pirmininkas – Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui;

Komisijos sekretorė – Eglė Ilgūnaitė – metodininkė;

Komisijos narė – Aušra Babeckienė – buhalterė.

 

 

V-34  2022-01-31

Sporto šakų atstovų komisija einamiems ugdymo proseso bei renginių organizavimo klausimams spręsti ir rekomendacijoms teikti:

Komisijos pirmininkas – Domas Kriščiūnas – krepšinio treneris;

Komisijos nariai:

1. Dalia Kadūnienė – plaukimo trenerė;

2. Kazimieras Daknys – bokso treneris;

3. Regina Bindokienė – lengvosios atletikos trenerė;

4. Ovidijus Valinčius – tinklinio treneris;

5. Karolis Čiupkevičius – graikų-romėnų imtynių treneris.

 

 

Tarybos:

 

Nr. 1  2020-12-28

Marijampolės sporto centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Edvardas Kedys – plaukimo treneris;

Tarybos sekretorius – Benius Jankevičius – baidarių ir kanojų irklavimo treneris;

Tarybos narė – Ela Bajorūnienė – krepšinio trenerė.

 

 

P1-5  2022-02-08

Marijampolės sporto centro trenerių taryba:

Tarybos pirmininkė – Irma Gasperavičienė – dziudo trenerė;

Tarybos sekretorė – Sandra Juozūnienė – administratorė;

Tarybos nariai – visi Marijampolės sporto centro treneriai.

 

Scroll to Top