Marijampolės sporto centras

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galite rasti LR Korupcijos prevencijos įstatymas.

 

Už korupcijos prevenciją Marijampolės sporto centre atsakingas asmuo: 

Tomas Kiveris – direktoriaus pavaduotojas sportui, tomas.kiveris@marijampolessportocentras.lt, Tel. 8 670 322 02

 

APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS atsakingą asmenį galima informuoti vienu iš šių būdų:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės sporto centras, Sporto g. 1, Marijampolė;
  • el. paštu info@marijampolessportocentras.lt
  • žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį Marijampolės sporto centras, Sporto g. 1, Marijampolė.
  • Telefonu +370 670 322 02

Pranešimai apie korupciją

Kviečiame pranešti MSC už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Marijampolės sporto centre.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

Marijampolės sporto centro darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Marijampolės sporto centre, privalo nedelsiant apie jas informuoti asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dokumentai:

Scroll to Top