IEŠKOME DARBUOTOJŲ DARBUI BASEINE: GELBĖTOJO IR PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS

IEŠKOME DARBUOTOJŲ DARBUI BASEINE:

  • GELBĖTOJO
  • PLAUKIMO INSTRUKTORIAUS

 

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

gelbėtojo pareigas

 

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas gelbėtojas.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

-Turėti tinkamą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą bei atitinkamą fizinį bei psichologinį pasirengimą;

-Turėti gerus plaukimo ir nardymo įgūdžius.

Privalumai:

– gelbėtojo darbo patirtis;

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 7 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 7 d.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 8 d.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

Plaukimo instruktoriaus pareigas

 

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas plaukimo instruktorius.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį pedagoginį  išsilavinimą arba nustatyta tvarka išduotą licenciją, suteikiančią teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra;

-Turėti darbo stažą plaukimo instruktoriaus srityje;

-Gebėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

Privalumai:

– Darbo patirtis, kvalifikacijos kursai, buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 7 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 7 d.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 8 d.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Scroll to Top