Marijampolės sporto centro paslaugų įkainiai

Marijampolės sporto centre teikiamos žemiau išvardintos sportininkų ugdymo paslaugos:

Eil. Nr.

Sporto šaka

Mėnesinis mokestis (Eur)

1.

Baidarių irklavimas

5,00

2.

Boksas

5,00

3.

Buriavimas

6,00

4.

Dziudo imtynės

5,00

5.

Graikų-romėnų imtynės

5,00

6.

Krepšinis (berniukai)

10,00

7.

Krepšinis (mergaitės)

6,00

8.

Lengvoji atletika

5,00

9.

Plaukimas

6,00

10.

Regbis

5,00

11.

Sunkioji atletika

5,00

12.

Šachmatai

5,00

13.

Šaškės

5,00

14.

Tinklinis (berniukai)

6,00

15.

Tinklinis (mergaitės)

5,00

16.

Kitos sporto šakos (naujai patvirtintos)

5,00

Norėdami pateikti ugdytinio prašymą sportuoti Marijampolės sporto centre, ugdytinio tėvai ar globėjai turi užpildyti elektroninę prašymo formą, kurią rasite čia.

PASTABA:

Sporto centro auklėtiniams gali būti taikomos išlygos dėl mokesčio už sportininko ugdymą sumažinimo arba panaikinimo vadovaujantis mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre aprašu. Galiojantį Marijampolės savivaldybės tarybos tvarkos aprašą galite rasti paspaudę nuorodą žemiau: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55646)

Šeimos kortelės turėtojams taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį vienai sporto šakai. Asmenys norintys gauti nuolaidą privalo Marijampolės sporto centro administracijai pateikti: šeimos kortelę ir pažymą apie deklaruotą (nuomojamą) gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra įstaigos duomenų bazėje.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje adresu: https://marijampolessportocentras.lt/teises-aktai/

———–

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO

2020 m. spalio 14 d. Nr. V-82

Marijampolė

Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ n u s t a t a u:

  1. Nuo mokesčio už visą mėnesį atleidžiami sportininkai, nelankę dėl ligos daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, pateikę tėvų (globėjų) prašymą – pateisinimą pirmą užsiėmimą po ligos;
  2. Sportininkai nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami jų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu tą mėnesį treneris atostogauja daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, visą mėnesį;
  3. Sportininkams, atvykusiems iki mėnesio 15 dienos imtinai, mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už visą mėnesį, o atvykusiems po mėnesio 15 dienos, neskaičiuojamas, bei išvykusiems iki mėnesio 15 mėnesio dienos imtinai, neskaičiuojamas už visą mėnesį, o išvykusiems po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas už visą mėnesį.
  4. Mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už kiekvieną mėnesį, kvitai siunčiami už du mėnesius ir mokestis už ugdymą sumokamas iki kito mėnesio 20 dienos.

Direktorius Andrius Larčenka

Paslaugos teikiamos atvykus į pasirinktą sporto bazę.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-284

  MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mokesčio kaina (Eur)

SPORTO BAZĖS (Jaunimo g. 8) PASLAUGOS

SPORTO BAZĖS (Mokolų g. 61) PASLAUGOS

1. Baseino paslaugos be pirties (Eur/1 val. 30 min) be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) Įkainiai darbo dienomis iki 17.00 val (teikiamos tik baseino paslaugos be pirties komplekso)
be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus)
1.1. vienkartinis bilietas 3,50 2,50 2,00 3,50 2,50 2,00
1.2. abonementas (4 kartai) 12,00 8,00 6,00 12,00 8,00 6,00
1.3. abonementas (8 kartai) 24,00 16,00 12,00 24,00 16,00 12,00
1.4. abonementas (12 kartų) 36,00 24,00 18,00 36,00 24,00 18,00
1.5. abonementas (16 kartų) 48,00 32,00 24,00 48,00 32,00 24,00
1.6. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.) 0,30 0,20 0,10 0,30 0,20 0,10
1.7. už naudojimąsi dušu iki 30 min. 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00
1.8. Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos 20% 20% 20% 20% 20% 20%
2. Baseino ir pirties paslaugos (Eur/1 val. 30 min) be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) Įkainiai darbo dienomis nuo 17.00 val., poilsio ir švenčių dienomis (teikiamos baseino, pirčių ir masažinės vonios paslaugos)
be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus)
2.1. vienkartinis bilietas 4,50 3,00 2,50 5,00 3,50 3,00
2.2. abonementas (4 kartai) 16,00 10,00 8,00 18,00 12,00 9,00
2.3. abonementas (8 kartai) 32,00 20,00 16,00 36,00 24,00 18,00
2.4. abonementas (12 kartų) 42,00 30,00 24,00 48,00 36,00 27,00
2.5. abonementas (16 kartų) 56,00 40,00 32,00 64,00 48,00 36,00
2.6. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,30 0,20 0,10 0,40 0,30 0,20
2.7. Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3. Užsiėmimai grupėse be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus)
3.1. vienkartinis bilietas mokymas plaukti 4,00 3,00 2,50 4,00 3,00 2,50
3.2. abonementas mokymas plaukti (8 kartai) 26,00 20,00 18,00 26,00 20,00 18,00
3.3. vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika 4,00 3,00 2,50
3.4. abonementas vandens (aqua) aerobika 26,00 20,00 18,00
3.5. vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje 4,00 3,00 2,50
3.6. abonementas kineziterapija vandenyje 26,00 20,00 18,00
3.7. už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00
3.8. Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos (galioja tik aukščiau išvardintoms paslaugoms) 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3.9. plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
3.10. masažinė vonia su pirtimis (iš anksto suderinus) 40,00 40,00 40,00
3.11. baseinas (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
3.12. baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. 140,00 140,00 140,00 150,00 150,00 150,00
4. Sporto ir treniruoklių salės paslaugos  (Eur/1 val. 30 min.) be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) be lengvatos moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus)
4.1. vienkartinis bilietas 3,00 2,00 1,50
4.2. abonementas (1 mėnuo) 20,00 15,00 10,00
4.3. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,30 0,20 0,10

______________________________

Paslaugos derinamos atsižvelgiant į datą, laikotarpį ir kitus aspektus. Dėl šių paslaugų prašome kreiptis bendraisiais Marijampolės sporto centro kontaktais.

Scroll to Top