MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS IEŠKO NAUJŲ DARBUOTOJŲ

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS IEŠKO NAUJŲ DARBUOTOJŲ:
📌plaukimo trenerio
📌kineziterapeuto
📌renginių organizatoriaus
Gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus dokumentus siųsti el.p. info@marijampolessportocentras.lt arba adresu Sporto g.1, Marijampolė.
Pretendentų dokumentai priimami iki 2022-09-02❗️
Daugiau informacijos: tel.: 869199419.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

plaukimo trenerio pareigas

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu

Privalumai:

– plaukimo trenerio darbo patirtis (stažas);

– sportiniai ugdytinių pasiekimai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 2 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 2 d., po atrankos paskelbimo Marijampolės sporto centro ir Marijampolės savivaldybės internetinėse svetainėse.

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 5 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el.paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

Renginių organizatoriaus pareigas

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. reikalingas renginių organizatorius.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
-turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti nemažesnę nei 1 metų darbo patirtį renginių organizavimo srityje.

Privalumai:

-Patirtis ir kvalifikacija renginių vadybos srityje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

– gyvenimo aprašymas;

– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 2 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 2 d., 

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 5 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el.paštas: info@marijampolessportocentras.lt

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės sporto centro

Kineziterapeuto pareigas

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09 mėn.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis biomedicinos mokslų studijų srities su kineziterapeuto profesine kvalifikacija išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.;

– 1 metų kineziterapeuto darbo patirtis;

Privalumai:

– kineziterapeuto darbo patirtis, pažangios darbo metodikos ir įrangos naudojimas;

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

– prašymas dėl dalyvavimo atrankoj;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

– gyvenimo aprašymas;

– galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės sporto centre (Sporto g.1, Marijampolė) tiesiogiai arba elektroniniu paštu: info@marijampolessportocentras.lt iki 2022 m. rugsėjo 2 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Atrankos paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 2 d., 

Atrankos data – 2022 m. rugsėjo 5 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel. (8 343) 72663, mob. tel. 869199419;

el.paštas: info@marijampolessportocentras.lt

 

Marijampolės sporto centro administracija

Scroll to Top