XXX “Sūduvos” taurės 1 valandos bėgimas (LBT VIII etapas)

XXX “Sūduvos” taurės 1 valandos bėgimo,

Lietuvos bėgimo taurės VIII etapo

N U O S T A T A I

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

populiarinti prieinamiausią lengvosios atletikos rungtį – bėgimą

išaiškinti varžybų nugalėtojus ir apdovanoti prizininkus

populiarinti vienos valandos bėgimą

  1. VIETA, LAIKAS IR PROGRAMA

Varžybos vyks 2022 m. gegužės 15 d. Marijampolės sporto centro  stadione „Sūduva“ (Sporto g.1). Varžybų pradžia:

8:00-10:00 val. registracija numerių atidavimas.

11:00 val. startuoja 2007 m.g. ir jaunesni sportininkai.

12:00 val. startuoja 1 val. bėgimo varžybų dalyviai (esant gausiam dalyvių skaičiui, bus vykdomi du bėgimai).

14:00 val. renginio uždarymas ir nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimas.

*Į bėgimo taurės įskaitą įtraukiami tik 1val. bėgimo rezultatai.

Renginys bus vykdomas pagal tuo metu galiojančius SAM ribojimus ir reikalavimus, susijusius su COVID-19 pandemija.

III. VADOVAVIMAS

Varžybas vykdo LLAF, Marijampolės lengvosios atletikos sporto klubas, Marijampolės sporto centras ir „Lietuvo bėgimo taurė“. Varžybų vyr. teisėjas V.Komisaraitis.

  1. DALYVIAI

Dalyviai gali dalyvauti visi LLAF ir LBT sportininkai, kurie varžysis dėl aukšto meistriškumo apdovanojimų.

Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais bei tą patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

Bėgikai, atsiimdami dalyvio numerius, privalo turėti asmens dokumentą.

Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su renginiu.

Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.

Nepilnamečiai bėgimo dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.

Bus vadovaujamasi visomis SAM patvirtintomis, bei miesto renginių organizavimo patvirtintomis taisyklėmis, kurios bus aktualios renginio dieną.

Amžiaus grupės:

A grupė – 2007 m ir jaunesni (berniukai ir mergaitės) – bėga 30 min;

B grupė MV19 – 2003 m ir jaunesni (moterys ir vyrai)  –  bėga 1 val;

C grupė MV20 – nuo 2002 iki 1988 m  (moterys ir vyrai) –  bėga 1 val;

D grupė  MV35 – nuo 1987 iki 1973 m (moterys ir vyrai)  –  bėga 1 val;

E grupė MV50 – nuo 1972 iki 1963 m (moterys ir vyrai)  –  bėga 1 val;

F grupė MV60 – nuo 1962 ir vyresni (moterys ir vyrai)  –  bėga 1 val;

  1. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą savo dalyvio numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

Draudžiama varžybų trasoje bėgti be aiškiai matomoje vietoje pritvirtinto dalyvio numerio. Dalyviai, kurie bėgs be numerio, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti ar bėgti su bet kokiais gyvūnais. Šio draudimo nesilaikantys dalyviai bus diskvalifikuojami iš varžybų.

Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti dalyvio numerį su laiko matavimo elektronine mikroschema ant marškinėlių. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

Laiko matavimo elektroninės mikroschemos gali būti vienkartinės, po renginio jų grąžinti nereikia. Gavus daugkartinio naudojimo laiko matavimo elektroninę mikroschemą ją reikia grąžinti po finišo.

Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų metu pasiektą laiką.

Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po dalyvio finišo. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 50 Eur mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas, renginio organizatoriai) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų  tinklapyje, skiltyje „Rezultatai“.

  1. APDOVANOJIMAS

Lietuvos LAF taurės varžybų nugalėtojai bus apdovanojami LAF taurėmis. „Sūduvos“ taurės laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis. Visi dalyviai baigę varžybas apdovanojami atminimo medaliais. LBT rėmėjų prizais.

VII. APRŪPINIMAS

Visos dalyvių, trenerių, vadovų komandiruotės išlaidos padengtos komandiruojančių organizacijų sąskaita. Teisėjavimo išlaidas apmoka Marijampolės SC ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija.

VIII. REGISTRACIJA

Registracija www.begimotaure.lt

 

Scroll to Top